Kirurgiska polikliniken

Lojo sjukhus
Sjukhusvägen 8
08200 Lojo
Växel 019 38011
Fax 019 386 927

Avdelningssekreterare 019 380 1221, mån - fre kl 8 - 9
Skötare 019 380 1228, mån - fre kl 8 - 9 
 


På den allmänkirurgiska polikliniken arbetar fyra specialister inom bukkirurgi, två läkare i specialistutbildning, två sjukskötare och en avdelningssekreterare. Polikliniken har allmänkirurgisk mottagning tre dagar i veckan. På polikliniken sköts allmän- och bukkirurgiska patienter.

 
Patienterna mottas till polikliniken endast utifrån en remiss. En specialistläkare bedömer utifrån remissuppgifterna hur brådskande behovet av undersökningar är. De vanligaste orsakerna till remisser är gallbesvär, övriga sjukdomar i matsmältningsorganen, bråck, kirurgiska sjukdomar i sköldkörteln och tumörer i huden eller hypodermis. På polikliniken utförs även s.k. småkirurgiska ingrepp som t.ex. avsnörning av hemorrojder och borttagning av hudtumörer under lokalbedövning.
 
Efter att patienten har undersökts på polikliniken är det möjligt att operationsvård bedöms vara nödvändig varvid patienten ställs i en operationskö utifrån bedömningen av hur brådskande ingreppet är. Undersökningarna och behandlingen av patienten kan fortsätta på den allmänkirurgiska polikliniken eller enligt anvisningar på den remitterande enheten.