Endokrinologiska polikliniken och fetmapolikliniken

 

Lojo sjukhus
Sjukhusvägen 8
08200 Lojo

Fax 019 386 927
Växeln 019 380 11


Frågor i samband med tidsbeställningar:
Avdelningsskötare 019 380 1222,  mån - tor kl 9 - 10 och 13 - 14, fre kl 9 - 10
Fax 019 386 927

Telefontid till sjukskötare: 019 380 1494, vardagar kl 8 - 9
Viktkontrollskötare: 019 380 1906, vardagar


På endokrinologiska polikliniken undersöks och behandlas sjukdomar i hormonproducerande organ. De vanligaste sjukdomsgrupperna är sköldkörtelsjukdomar, osteoporos, sjukdomar i kalciumämnesomsättningen och tumörsjukdomar i de endokrina körtlarna. Patienterna kommer till polikliniken för undersökningar och läkarmottagning med remiss av läkare.

Vården av patienter som lider av sjuklig fetma har koncentrerats till fetmapolikliniken. Patienterna kommer till fetmapolikliniken med remiss av läkare. Vid polikliniken finns en viktkontrollgrupp till vilken patienterna väljs utifrån remisser. En sjukskötare som utbildats i viktkontroll är handledare för viktkontrollgruppen. Gruppvården pågår i ca 5 månader och omfattar en 10 veckor lång lågenergidiet. I gruppmötena deltar ibland också en näringsterapeut, fysioterapeut och läkare. I allmänhet ordnas två grupper om året.