Diabetespolikliniken

 

Lojo sjukhus
Sjukhusvägen 8
08200 Lojo

Fax 019 386 927
Växeln 019 380 11

 
 
 
Telefontider till diabetesskötare:
Mia Porrassalmi 019 380 1345, mån, tors, fre kl. 12 - 13 och tis, ons kl. 10 - 11
Kristiina Hietanen 019 380 1414, mån, tors kl. 10 - 11, tis kl. 10.30 - 11

 

Diabetespolikliniken fungerar enligt principen om remisser och tidsbeställning.
 
 
Patienterna kallas till polikliniken med remiss av läkare. I samband med det första vårdbesöket uppgörs en vårdplan tillsammans med patienten. Patienterna besöker både läkarens och skötarens mottagning. På diabetespolikliniken vårdas i första hand typ 1-diabetiker och svårbehandlade typ 2-diabetiker.
 
 
Diabetiker som lider av fotproblem kan besöka fotpolikliniken i anslutning till diabetespolikliniken. Arbetsgruppen på fotpolikliniken består av en diabetesläkare, kirurg, diabetesskötare och fotterapeut.​