Barnpsykiatriska mottagningar

Besökadress
Larsgatan 48A, 3. vån.
08100 Lojo

Kontakt
Kansli 019 380 1031


Tjänsterna är avsedda för barn mellan 0 och 12 år och deras föräldrar. Betjäningsområdet är Lojo sjukvårdsområde: Lojo, Vichtis, Högfors och Sjundeå. De barnpsykiatriska poliklinikerna är tidsbeställningspolikliniker som inte har jour.

Patienterna ska söka sig till vård med remiss av läkare. Efter att ha mottagit remissen bedömer personalen vårdbehovet med hjälp av blanketten för bedömning av icke-brådskande specialsjukvård. På polikliniken bedömer man barnets och familjens behov av stöd och vård och försöker finna medel för att säkerställa ett balanserat liv.

I arbetsgruppen för den barnpsykiatriska polikliniken ingår en barnpsykiater, två psykologer, fem sjukskötare och avdelningssekreteraren samt en avdelningsskötare som är gemensam med ungdomspsykiatriska polikliniker. Barnpsykiatriska polikliniken samarbetar intensivt med familjerådgivningen, social- och skolväsendet och elevvården i hemkommunen. Dessutom samarbetar man med polikliniken för barnsjukdomar vid Lojo sjukhus. Besöken på polikliniken är gratis.

Bäddavdelningsvården inom barnpsykiatrin ordnas vid de övriga enheterna i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.