Akutpsykiatriska polikliniker

​​Lojo sjukhus, Psykiatriska enheten, L-dörren
Sjukhusvägen 8
08200 Lojo


Akutpsykiatriska polikliniken
tel. 050 444 0361
Fax 019 380 1049

Öppet tider:
må - fre kl. 8 - 20
lö - sö och helgdagar kl. 9 - 16


Akutpsykiatriska dagenheten
tel. 050 362 6714

Öppet tider:
må - to kl. 8 - 16
fre kl. 8 - 14.30


Allmänpsykiatriska polikliniken
tel. 050 427 3302

Till de akutpsykiatriska poliklinikerna hör akutpsykiatriska polikliniken, akutpsykiatriska dagenheten och allmänpsykiatriska polikliniken. Enheterna är förlagda till psykiatriska enheten i Lojo sjukhus.

Alla elektiva (förutom jour) remisser bör styras till psykiatriska remiss centret nätfaktura OVT: 1289028, via post: Psykiatri, remisser, PB 803, 00029 HUS


Akutpsykiatriska polikliniken fungerar som en del av den psykiatriska specialiserade sjukvården. Enheten erbjuder konsultation och akut kortvarig vård i situationer som kräver psykiatrisk specialiserad sjukvård.

Akuta psykiatriska bedömningar (inte M1-bedömningar):
- självdestruktiva patienter
- psykosmisstankar
- svårt deprimerade eller prepsykotiska, gravida mödrar eller mödrar som nyligen fött barn
- patienter med svår depression/ångest
- kriser som kräver specialiserad sjukvård

Arbetsmetoder:
- bedömnings- och undersökningsbesök
- vårdbesök 5–10 gånger
- konsultationsbesök (Lojo sjukhus, på kvällar och veckoslut konsultation med psyk. skötare)
- hembesök
- nätverksträffar
- korttidsterapi

Till arbetsgruppen hör psykiatriska sjukskötare, en mentalvårdare, en psykolog på deltid, en socialarbetare och en psykiater.

Patienterna kommer till polikliniken med en remiss från läkare. Telefonkontakt innan patienten remitteras. Besöken är avgiftsfria för patienten men för tidsbokningar som inte avbeställs debiteras den gällande avgiften.

Akutpsykiatriska dagenheten i Lojo är en öppenvårdsenhet inom den psykiatriska specialiserade sjukvården. På avdelningen behandlas psykiska sjukdomar, mentala hälsoproblem och patienter i olika krissituationer i livet.

Akutpsykiatriska dagenheten fungerar som ett terapeutiskt samhälle. En individuell vårdplan görs upp för patienten och varje patient har en personlig hjälpare. Vården omfattar individuell vård, terapeutiskt samhälle, par- och nätverksträffar och vårdgrupper.


Allmänpsykiatriska polikliniken verkar som en dagpoliklinik vid Lojo sjukhus. På polikliniken arbetar en psykiatrisk sjukskötare. Polikliniken fungerar som en psykiatrisk enhet för patienterna på sjukhusets somatiska avdelningar och polikliniker.