Övriga tjänster

 

På den här sidan har sammanställts de tjänster, som betjänar specialområdenas polikliniker och bäddavdelningar på Lojo sjukhus.