Socialarbete

 

Kontaktuppgifter
Lojo sjukhus
Sjukhusvägen 8
08200 Lojo

Ledande socialarbetare
Miia Ståhle
Lojo sjukhus
tel. 050 4275 543
miia.stahle@hus.fi

Lojo sjukhus

Barbro Dahlberg-Berghäll (mm. neurologi, dialys, nefrologi, kardiologi, avd. 3A, 4A och4B, jour)
tel. 050 5748 424
barbro.dahlberg-berghall@hus.fi

Riikka Martikainen (mm. fysiatri, lugnsjukdomar, reumasjukdomar, avd. 3B, jour)
tel. 050 5728 004
riikka.martikainen@hus.fi


Vuxenpsykiatriska enheter

Psykiatriska avdelningen och dagenheten
Anne-Maiju Kaakkurivaara
tel. 050 5594 547
förnamn.efternamn@hus.fi

Lojo psykiatriska, rehabiliterings- och akutpsykiatriska polikliniker
Mervi Hermunen
tel. 050 573 3635
förnamn.efternamn@hus.fi

Vichtis psykiatriska polikliniken och Högfors enheten
Jenni Henttonen
tel. 050 5594 546
förnamn.efternamn@hus.fi

Barnpsykiatri

Barnpsykiatri, Lojo och Vichtis polikliniker
Jenni Kurki (öppen tjänst)
tel. 050 4275 469
förnamn.efternamn@hus.fi


Vad gör socialarbetarna?

– De ger information om socialskydd och -tjänster och hjälper vid behov med att fylla i ansökningar.
– De deltar tillsammans med patienterna, de anhöriga och personalen i planeringen av utskrivningen och organiseringen av den fortsatta vården.
– De hjälper till med att utreda arbetsförmågan och rehabiliteringsmöjligheterna och deltar tillsammans med övriga yrkesgrupper i uppgörandet av rehabiliteringsplaner.
– De samarbetar med myndigheterna och övriga samarbetsparter.
– De ger stöd och samtalshjälp till patienterna och deras anhöriga.
– De informerar om patientorganisationernas verksamhet och om frågor som hänför sig till patientens rättigheter.

Socialarbetarna vid Lojo sjukhus betjänar alla patienter som vårdas på sjukhusets avdelningar och polikliniker och deras anhöriga.