Patientombudsmannen

 

Kontaktuppgifter

Lojo sjukhus
Sjukhusvägen 8
08200 Lojo

 

Patientombudsmannen för Lojo sjukvårdsområde:
Ledande socialarbetare Miia Ståhle 050 427 5445

 

miia.stahle@hus.fi


Mera information om patientombudsmantjänsten