Patientombudsmannen

 

Kontaktuppgifter

Lojo sjukhus
Sjukhusvägen 8
08200 Lojo

 

Patientombudsmannen för Lojo sjukvårdsområde:

Ledande socialarbetare
Jenni Henttonen
tel. 050 427 5445
jenni.henttonen@hus.fi


Mera information om patientombudsmantjänsten