Fysiatri och rehabilitering

 

Kontaktuppgifter
Lojo sjukhus
Sjukhusvägen 8
08200 Lojo

Poliklinik: 019 380 1596, telefontid mån - fre 9 - 10

Fysioterapiavdelningen är öppen vardagar kl. 8–16.

Fysioterapi är till exempel upprätthållande och främjande av rörelse- och funktionsförmågan, fysioterapeutiska undersökningar och rådgivning, terapeutiska övningar, manuell och fysikalisk terapi och hjälpmedelstjänster.

Personalen på fysioterapiavdelningen (fysioterapeuter, ergoterapeut, konditionsskötare) arbetar i regel på bäddavdelningarna för sjukhusets olika specialområden. Neurologiska och ortopediska patienter är de största patientgrupperna i behov av fysioterapi. En remiss av läkare eller ett annat avtal behövs för att kunna inleda fysioterapi.

Vi arbetar enligt modellen för individanpassat vårdarbete och i verksamheten betonas multiprofessionellt samarbete. Personalen på fysioterapiavdelningen arbetar med rehabilitering av patienten enligt en vårdplan i samarbete med en fysiater, övriga läkare, vårdpersonal och specialmedarbetare (ergoterapeut, socialarbetare, neuropsykolog, talterapeut).