Polikliniken för fysiatri och rehabilitering

 

Kontaktuppgifter
Lojo sjukhus, Niksula (t.o.m. 31.5.2020)
Sjukhusvägen 6
08200 Lojo

Avdelningssekreterare 019 380 1596, telefontid mån - fre 9 - 10

Det finns inte tjänster av fysiatriska specialläkare i 1.3. - 12.7.2020 i Lojo sjukhus.


En remiss av specialsjukvårdsläkare behövs för att kunna inleda fysio- och ergoterapi.