Polikliniken för fysiatri och rehabilitering

 

Kontaktuppgifter
Lojo sjukhus
Sjukhusvägen 8
08200 Lojo

Avdelningssekreterare 019 380 1596, telefontid mån - fre 9 - 10

Det finns inte tjänster av fysiatriska specialläkare i 1.3. - 12.7.2020 i Lojo sjukhus.


En remiss av specialsjukvårdsläkare behövs för att kunna inleda fysio- och ergoterapi.