Prehospital akutsjukvård

​Perhospital akutsjukvård innebär bland annat brådskande vård av patienten som plötsligt insjuknat eller skadats, primärt utanför en hälso- och sjukvårdsinrättning och vid behov transport av patienten till den enligt medicinsk bedömning mest ändamålsenliga vårdenheten.

Använd nödnumret rätt

Om du är osäker på ifall det är en nödsituation eller inte är det alltid bättre att ringa nödnumret 112 än att låta bli.

När ska du ringa 112?

- När du möter en nödsituation eller har ett brådskande behov av att få myndighetshjälp till platsen.
- När du vet eller misstänker att det föreligger fara för liv, hälsa, egendom eller miljön.

Ring nödnumret 112 om du exempelvis

- upptäcker en olycka eller en eldsvåda
- upptäcker att det sker eller har skett ett brott
- har behov av ambulans eller sociala myndigheter.

Ring samtalet själv, om möjligt. Det är bra om den som ärendet gäller ringer nödsamtalet själv, om det bara är möjligt Han eller hon kan oftast ge den information som nödcentralsoperatören behöver för att bedöma hjälpbehovet. Ett samtal som kommer via mellanhänder kan i sämsta fall fördröja hjälpen.

Det är bra om den som ringer ett nödsamtal kan ange sin position. Gatuadressen och kommunen är de viktigaste positionsuppgifterna i en nödsituation. Ju precisare position som anges, desto snabbare kommer hjälpen fram. Därför är det viktigt att ta reda på den exakta positionen på förhand, särskilt i fråga om fritidsbostäder och dylika platser.