Jour och akutsjukvård

LOJO SJUKHUS JOUR

Akutvård avser plötsligt insjuknande, skada eller försämring av kroniskt tillstånd som kräver omedelbar bedömning och behandling. Det gäller en sådan situation då behandlingen inte kan skjutas upp till nästa dag. Lojo jourpoliklinik är öppen 24 timmar i dygnet varje dag.

Lojo sjukhusets jour och Lojo hälsovårdscentralens akutmottagning finns på ett och samma ställe. Ingången till jouren skes via sjukhusets B-dörr. Anmälningen görs genom användning av ett kölappssystem. Efter anmälningen, sköts patienterna enligt akutbehov ordning.

Under kontorstid fortsätter hälsovårdscentralens akutmottagning på de egna hälsostationerna. Vid plötsliga sjukdomsfall under kontorstid, det vill säga från måndag till fredag kl. 8-16, kontakta hälsovårdscentralen.

Utanför kontorstid får du hjälp av Lojo samjour: Lojo sjukhus, Sjukhusvägen 8, ingång från B-dörren. Om det inte gäller en nödsituation, ring Jourhjälpen tfn 116 117 (0 €). En sjukskötare svarar i telefonen och ger anvisningar i anknytning till insjuknandet och en bedömning av behovet att uppsöka en mottagning.

Om du är osäker om du behöver jourbehandling eller om du behöver information om hälsostjänster eller behandlingsanvisningar kan du kontakta din egen hälsovårdscentral under kontorstid. Kontaktuppgifter hittas på sidans nedre del.

 

112.jpg

​Ring till nödcentralen

 
Om du råkar i en nödsituation, ring nödcentralen tfn 112.
 
Det är särskilt viktigt att ringa till nödcentralen om det är fråga om:
 
 • plötslig starkt bröstsmärta eller andningssvårigheter,
 • nya förlamningssymtom som tyder på störning i hjärnans blodcirkulation, såsom plötslig slapphet eller förlust av funktionsduglighet i en extremitet eller talsvårigheter.
    
yhteispaivystys_ru3.jpg





Behandling på samjour

 
Största delen av de symtom och skador som kräver jourvård kan behandlas på samjourerna. De vanligaste symtomen för vilka det alltid är skäl att åka till jouren:
 
 • bröstsmärtor
 • förlamningssymtom, såsom plötslig slapphet eller förlust av funktionsduglighet i en extremitet eller talsvårighet
 • riklig blödning (t.ex. blodiga uppkastningar, stort blödande sår)
 • stora skador och benbrott
 • svår huvudvärk som börjat plötsligt
 • andningssvårigheter
 • magsmärtor som är svåra eller blir värre och har börjat plötsligt
 • feber hos nyfött barn: under 3 mån rakt till Jorv sjukhus
  

 

Även i ovan nämnda brådskande situationer finns det oftast skäl att larma ambulans (112) vars personal bedömer situationen samt transporterar eller hänvisar direkt till lämplig vårdenhet.

Situation som kräver bedömning av behovet av akutsjukvård - Ring 116 117 

 
terveyskeskus_ru.jpg




​Vård på hälsovårdscentralen

 
Förkylning, ryggont och andra vanliga besvär som inte kräver brådskande behandling och som kan vänta till följande vardagsmorgon, behandlas på hälsovårdscentralerna.
 
Du hittar information om hälsovårdscentraltjänsterna i din egen kommun på kommunernas egna internetsidor.
 

 

På jouren behandlas inte icke brådskande symtom eller besvär. De här sköts via hälsovårdscentralens tidsbeställnings mottagningen.

Hälsostationerna använder CallBack-systemet. Man svarar inte nödvändigtvis på samtalet utan man ringer tillbaka under samma dag. Om samtalet går till svararen, lämna ett röstmeddelande (återuppringning).

 

 JOUR PÅ HÄLSOVÅRDSCENTRALER

 
 

 NÖDCENTRALEN

 
112.jpg
 

 KONTAKTUPPGIFTER TILL JOUREN I LOJO:

 

Lojo sjukhus

Sjukhusvägen 8, B-dörr


Anhörigas förfrågningar om jourpatienter tfn 050 427 5600

​Ambulans beställs alltid via nödcentralen (112).

Nödcentralen bedömer hur brådskande nödsituationen är och nödcentralens jourhavande kan ge första hjälp anvisningar vid ett nödsamtal.

 

 UNDER KONTORSTID

 
Lojo hälsovårdscentral
Lojo  (019) 3692319
Pusula  (019) 3692300
Sammatti/Karislojo
(019) 3693730

Karviainen hälsovårdscentral
Högfors    (09) 4258 2200
Nummela  (09) 4258 2100

​Sjundeå hälsovårdscentral
(09) 2606 1430