Introduktionsbesök

kuva22.jpg


Vår avdelning ordnar introduktionsbesök på finska och svenska till förlossningsavdelningen och BB-vårdavdelningen.

(Uppdaterad 3.2.2020)

Finskspråkiga introduktionsbesök
- på onsdagar jämna veckor kl. 18–20 träning
- var tredje måndag kl. 15 – 15.30 introduktionsbesök OBS! Fr.o.m. 21.3.2020 var tredje lördag kl. 14.30

Svenskspråkiga introduktionsbesök
- var tredje måndag kl. 18 – 20 träning
- var sjätte måndag kl. 14 – 14.30 introduktionsbesök 
 
Tiden för introduktionsbesöket reserveras på förhand vid moderskapspolikliniken i numret 019 380 1417 (vardagar kl. 13–14.30). Den rekommenderade tidpunkten för besöket är i på graviditetsveckan 36.
 
Under besöket får besökarna bekanta sig med förlossningssalarna och BB-vårdavdelningen. Under introduktionsbesöken för förstföderskor berättar vi mer ingående om förlossningens början, avfärden till förlossningssjukhuset, smärtlindring, förlossning och barnsängstiden. Vi reserverar också tid för frågor och diskussion. Partner och stödpersoner är också välkomna att delta i besöket.  


 
FADDERBARNMORSKEVERKSAMHET


Vi ordnar kvällar med fadderbarnmorskor i samarbete med rådgivningarna (Lojo, Vichtis, Nummela, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt). Under kvällarna diskuterar vi förlossning och smärtlindring med betoning på naturliga smärtlindringsmetoder. Under kvällen kan man ställa frågor till barnmorskan om förlossningen om det är något man funderar på. Information om tidpunkterna för fadderbarnmorskekvällarna finns på rådgivningscentralerna och Lojo sjukhus förlossningsavdelningens Facebooksida.