Polikliniska vårdenheten

Lojo sjukhus, A-ingång, 1. vån.
Sjukhusvägen 8
08200 Lojo


Telefontider till sjukskötare 019 380 1853:
mån - tor kl. 7.30 - 8.30 och kl. 13 - 14, fre kl. 7.30 - 8.30

 
Polikliniska vårdenheten är en specialsjukvårdsenhet som fungerar enligt principen om remisser och tidsbeställning. På enheten vårdas patienter från olika specialområden som kan sändas hem samma dag. Enheten har 7 patientplatser. Vid enheten arbetar två sjukskötare.
 
På den polikliniska vårdenheten ges i enlighet med läkarens anvisningar intravenösa läkemedelsbehandlingar, t.ex. antibiotikabehandlingar, reumamediciner, osteoporosbehandlingar och cytostater. Vid enheten kan man även ge patienterna olika slags blodprodukter, göra s.k. venesektioner och vid behov sköta uppföljningen av patienter som genomgått endoskopi eller andra ingrepp.