Operations- och anestesienheten

 

Lojo sjukhus
Sjukhusvägen 8
08200 Lojo

Kansli 019 380 1240
Fax 019 380 1631