Enheten för klinisk fysiologi

 

Lojo sjukhus, C-ingång, 0-vån.
Sjukhusvägen 8
08200 Lojo
 

Kansli och tidsbeställning 019 380 1377, vardagar kl. 12 - 13
Fax 019 380 1973

Enheten för klinisk fysiologi är öppen vardagar kl. 7–15.

 

På enheten utförs följande undersökningar inom respektive specialområde med tidsbeställning för kunder på poliklinikerna och bäddavdelningarna vid Lojo sjukhus.

De vanligaste undersökningarna av lungfunktionen är:
• flödesvolymspirometri
• diffusionskapacitetsundersökning
• metakolin-inhalationsprovokation
• kväveoxidanalys
• löpansträngningstest
• Pef-serier
 
Följande hjärtundersökningar utförs vid enheten:
• kliniskt belastningsprov
• ultraljudsundersökning av hjärtats anatomi och funktion, s.k. ECHO
• esofagus-ECHO
• vilo-EKG
• SYMPTOM-holter 7 dygn
• Holter-EKG-24h-48h
 
För långtidsregistrering används ovannämnda SYMPTOM-holter 7 dygn och Holter-EKG-24 h-48 h och
• ambulatorisk monitorering av blodtrycket 24 h
• långvarig oximetermonitorering

Mätningar av ankel-brakial-index (ABI) och tå-brakial-index (TBI) med ljuspletysmograf används för att åstadkomma bättre blodcirkulationsdiagnostik.

Vid enheten för klinisk fysiologi vid Lojo sjukhus finns en pacemakerpoliklinik som utför pacemakerkontroller för pacemakerpatienter både inom Lojo sjukvårdsområde och Västra Nylands sjukvårdsområde.

Det krävs gedigen yrkeskunskap inom respektive specialområde både i fråga om bemötande av patienterna och hantering av apparaterna för att undersökningsresultatet ska utgöra en del av den bästa möjliga vården av klienten.

Arbetsmodellen för den kliniska fysiologin är en individfokuserad klientmodell som baserar sig på bra växelverkan mellan patienter och samarbetspartners.