Endoskopienheten

 

Lojo sjukhus, A-ingång, 1. vån.
Sjukhusvägen 8
08200 Lojo

 

Frågor i samband med tidsbeställningar,
sjukskötare: 019 380 1894 vardagar kl 8 - 9 

Fax 019 386 927


Patienterna kommer till endoskopienheten med remiss av läkare. På enheten utförs lungendoskopi och endoskopi av mage och tarmsystem. Brådskande jourundersökningar utförs som extra ingrepp under dagen vilket innebär att de ibland kan fördröja inledningstiden för planerade endsokopiundersökningar. Var vänlig och reservera tillräckligt med tid när ni kommer till undersökningen.

Patienterna får i samband med tidsbeställningen en skriftlig anvisning om undersökningen och om tömning av tarmen. Om det inte är möjligt för patienten att utföra tömningen hemma kan han eller hon avtala på förhand om att den antingen utförs på hälsocentralens eller sjukhusets bäddavdelning.

Endoskopiundersökningen utförs av en läkare i invärtesmedicin, kirurg eller lungläkare som assisteras av två sjukskötare. Den vanligaste orsaken till att en endoskopisk undersökning av mage eller tarm utförs är oklara magsmärtor, blodig uppkastning, diarré eller blodig avföring. Lungendoskopi utförs i syfte att reda ut symptomen och fastställa en diagnos. I samband med endoskopin kan man ta provbitar från slemhinnan som sedan undersöks av patologilaboratoriet. Efter att ha fått resultatet av undersökningen bedömer läkaren som utförde endoskopin behovet av fortsatt vård.