Dialysenheten

 

Lojo sjukhus, C-ingång, 2. vån.
Sjukhusvägen 8
08200 Lojo

 
Skötare 019 380 1811, 050 563 8475
Sekreterare 019 380 1815
Fax 019 380 1976

 
 
 
På enheten behandlas patienter som lider av njurinsufficiens som kräver hemodialysbehandling. Antalet dialysplatser är 11 och behandlingar utförs under tre vårdskift, morgonskift måndag till lördag samt kvällsskift måndag, onsdag och fredag. Den akuta dialysverksamheten har koncentrerats till Mejlans sjukhus. Omkring 30 patienter kommer regelbundet för behandling, utöver dem behandlas även kurs- och semesterdialyspatienter. Till principerna för enhetens verksamhet hör att stöda patientens självständighet så att patienten kan inom ramen för sina möjligheter delta i genomförandet av sin behandling.