Psykiatriska vårdavdelningen

​Lojo sjukhus, Psykiatriska enheten, L-dörren
Sjukhusvägen 8
08200 Lojo

Kansli 019 380 1731 
Avdelningssekreterare 019 380 1708

Besökstiden är kl. 9.30 - 19.00 max 2 t/besökare/dygn.

Avdelningen fungerar som en mottagnings- och vårdavdelning för akut insjuknade och patienter som är i behov av omedelbar sjukhusvård. På avdelningen behandlas följande sjukdomsgrupper: psykoser, allvarliga depressioner, självdestruktiva tankar och svåra kristillstånd i anslutning till personlighetsstörningar samt missbruksrelaterade psykoser med undantag av alkoholdelirium (behandlas inom invärtesmedicin).


Vårdtiden är i genomsnitt ungefär två veckor. Grunden för patientvården utgörs av att den sociala omgivningen beaktas i form av familje-, par eller nätverksmöten. Egenvårdarrelationen fortsätter vid behov flexibelt i form av efterpolikliniska besök utanför sjukhusvården.


Alla elektiva (förutom jour) remisser bör styras till psykiatriska remiss centret nätfaktura OVT: 1289028, via post: Psykiatri, remisser, PB 803, 00029 HUS