Medicinska samavdelningen 4B

 

Skötare 019 380 1441, 019 380 1442
Fax 019 380 1397


Besökstiden är kl. 15 - 19.

På den medicinska samavdelningen 4B vårdas patienter som lider av lungsjukdomar samt allmänna internmedicinska och neurologiska patienter som behöver specialsjukvård. Avdelningen har 35 patientplatser. Största delen av patienterna kommer till avdelningen via jourpolikliniken. Patienterna kommer till avdelningen för behandling, undersökningar och rehabilitering från sjukhusets övriga polikliniker eller avdelningar, sjukhusen i huvudstadsregionen och institutionerna inom primärvården i regionen.

De vanligaste internmedicinska sjukdomarna på avdelningen är diabetes, olika slags infektioner, anemier, cancersjukdomar och besvär orsakade av alkohol. På avdelningen behandlas och rehabiliteras neurologiska patienter som t.ex. strokepatienter. De vanligaste lungsjukdomarna är astma, förträngning i luftrören till följd av rökning och lungcancer.

Det rehabiliterande vårdarbetet är av stor betydelse på avdelningen och betonas särskilt i fråga om neurologiska patienter. Multiprofessionalism är absolut nödvändigt för vården eftersom patienternas behov omspänner allt från grundvård till ordnande av fortsatt vård.