Kirurgiska vårdavdelningarna

 

Skötare 

3A: 019 380 1420, 019 380 1430
3B: 019 380 1431, 019 380 1432

Fax 019 380 1623


Besökstiden är kl. 15 - 19.

Kirurgiska vårdavdelningarna 3A och 3B har sammanlagt 57 patientplatser.

På kirurgiska vårdavdelningen 3A vårdas multiprofessionellt, sakkunnigt och patientorienterat bl.a. allmänkirurgiska, urinvägskirurgiska, plastikkirurgiska operationspatienter, operationspatienter inom öron-, näs-, halssjukdomar och mag- och tarmområdet, samt sår-, undersöknings- och inflammationspatienter.

På kirurgiska vårdavdelningen 3B vårdas multiprofessionellt, sakkunnigt och patientorienterat bl.a. benkirurgiska, olycksfalls- och rehabiliteringspatienter. Avdelningens vanligaste operationer är höft- och knäprotesoperationer, ryggoperationer samt operationer av lårbenshals- och lårbensfrakturer.

Patienter, som vårdats på huvudstadsregionens sjukhus och krävt högspecialiserad kirurgi, flyttas därtill för fortsatt vård till våra avdelningar.

På vår avdelning betonas betydelsen av rehabiliterande vårdarbete. En viktig del av god helhetsbetonad vård av patienter är att också uppmärksamma, stöda och vägleda anhöriga.