Internmedicinska bäddavdelningen 4A

Skötare 019 380 1440, 019 380 1450
Fax 019 380 1624  

Besökstiden är kl. 15 - 19.

Internmedicinska bäddavdelningen 4A har 12 patientplatser. På avdelningen ges multiprofessionell, sakkunnig och patientorienterad vård till bland annat hjärtinfarktspatienter och patienter med hjärtinsufficiens och rytmstörningar. Till avdelningen kommer dessutom patienter från sjukhusen i huvudstadsregionen för fortsatt vård, till exempel efter bypassoperation, ballongvidgning eller insättning av pacemaker. Vården av patienten fokuserar på helheten och den omfattar också beaktande av de närstående samt stöd och handledning till dem.

Alla patientplatser har möjlighet till övervakning via centralmonitorer. Vid monitoruppföljning övervakas bland annat patientens hjärtrytm, puls, blodtryck och andning.