BB-vårdavdelningen

kuva014.jpg

OBS! På grund av coronavirus (Covid-19)-epidemin tar vi inte emot besök.​  

 

  • en frisk stödperson/make kan följa med (fr.o.m. 15.6)
  • besöksförbud 
  • rum med flera förlösta: en stödperson som inte har symtom på infektionssjukdom får besöka sjukhuset max. 1 h kl. 10–18. Högst två stödpersoner får vistas i ett rum samtidigt. Vi erbjuder stödpersonen ett kirurgiskt mun-nässkydd som måste användas under hela besöket. Personalen ger anvisningar i användning av masken. (fr.o.m. 15.6)


Vår trivsamma avdelning erbjuder ett lugnt ställe att bekanta sig med den nya bebisen under den lillas första dagar. Varje familj får individuell handledning och råd utifrån familjens egna behov. Vi tar hänsyn till familjernas önskemål i vårt vårdarbete. 


Det finns en övervakningsavdelning för nyfödda i anslutning till BB-vårdavdelningen. Där vårdas nyfödda som behöver särskild övervakning.

På avdelningen följer vi programmet för ett babyvänligt sjukhus. Vi ger individuell handledning i amning på ett sätt som tar hänsyn till föräldrarnas önskemål och den nyföddas näringsbehov. 


På BB-vårdavdelningen finns familjerum och rum för två personer. I familjerummet får mamman och partnern/stödpersonen bekanta sig med den nyfödda tillsammans.
 
Tidpunkten för utskrivning beror på hur mamman och den nyfödda mår och när mamman önskar att åka hem. En barnläkare kontrollerar babyn innan utskrivningen. Om mamman vill åka hem med babyn i ett tidigt skede, planeras utskrivningen och den fortsatta vården individuellt.  
 
Vid behov ordnas uppföljning för den nyfödda på polikliniska mottagningen. Om det förekommer problem med amningen är det möjligt att besöka amningsmottagningen ända tills barnet fyller 6 månader.  
 
 
BESÖKSTIDER 
 
Besökare är välkomna till avdelningen varje dag kl. 17.30 - 19.30. 
Födarens make, familjens andra barn och mor- och farföräldrar får besöka avdelningen också utanför besökstiden.