Vårdavdelning 2N för kvinnosjukdomar

Obs! På grund av coronaviruset (Covid-19)-epidemin är alla besök tillsvidare förbjudna.

 

Lojo sjukhus
Sjukhusvägen 8
08200 LOJO

tel. 019 380 1421

 

Vårdavdelning 2N är en liten, trivsam bäddavdelning i 2. våningen i Lojo sjukhus.

Patienterna kommer till avdelningen med tidsbokning eller via en akutmottagning. På avdelningen vårdas patienter som är i behov av specialistvård.

På operationsdagen kommer patienterna till operationsavdelningen vid olika tider (LEIKO = direkt till operation). Efter ingreppet flyttas patienterna till avdelning 2N för fortsatt vård.


Besökstid kl. 18 – 19