Lojo sjukhusets avdelningen för intensivövervakning

Skötare 019 380 1502, 019 380 1503
Fax 019 380 1624

Besökstiden är kl. 15 - 18.

 

På avdelningen för intensivövervakning behandlas patienter med störning eller risk för störning i de vitala funktionerna. Patienten är under konstant övervakning och hans eller hennes vitala funktioner underhålls vid behov med hjälp av specialapparater. På avdelningen vårdas bland annat patienter med andningsinsufficiens eller rytmstörningar samt patienter i behov av intensivövervakning och vård efter operation. Största delen av patienterna kommer till avdelningen via jourpolikliniken. När patienten mår bättre fortsätter vården i allmänhet på bäddavdelningen. 
 

Information till anhöriga/närstående


Varje patient som är under intensivövervakning har en egenvårdare som under sitt arbetsskift svarar tillsammans med avdelningens läkare och det övriga vårdteamet för vården av er anhörige/närstående. Vi följer patientens önskemål om vem som får informeras, i allmänhet är detta en nära anhörig. För att det ska vara möjligt att förmedla informationen smidigt och för att avdelningen ska fungera väl önskar vi att de anhöriga utser inom sig en kontaktperson som sköter kontakterna med avdelningen och förmedlar informationen till de övriga anhöriga. Närvårdaren svarar på förfrågningar 24 timmar om dygnet. 

Ni får bäst kontakt med avdelningsläkaren vardagar mellan klockan 8 och 15. Under övriga tider är det sjukhusets jourhavande anestesiläkare som ansvarar för vården av er anhörige. Vi ordnar vid behov en möjlighet för er att diskutera vården av er anhörige/närstående med läkaren. 


Vi ber er iaktta korta besökstider (10–15 min) och helst bara några besökare i sänder. Genom detta kan vi garantera er anhörige den vila som sjukdomen kräver och en så lugn vårdomgivning som möjligt för alla patienter.

Vänligen notera att man inte kan hämta blommor till vår avdelning. Rådfråga gärna personalen i förväg även om andra gåvor man möjligen vill hämta.