Övervakningsenheten för nyfödda - Vaava

Lojo sjukhus
Sjukhusvägen 8
08200 LOJO

 

Övervakningsenheten för nyfödda är en liten enhet, som finns på sjukhusets 2. våning i närheten av förlossningssalarna och BB-vårdavdelningen.

På avdelningen sköter man nyfödda i behov av effektiverad uppföljning samt prematurer som flyttats till Lojo sjukhus för fortsatt vård. Vårdtiden på de nyföddas övervakningsenhet varierar från några timmar till veckor.

På avdelningen följs ”Baby friendly”-programmet.

Varje familj får individuell handledning och information enligt familjens behov och den nyföddas mående. Vi lyssnar på era önskemål och följer dem i mån av möjlighet.
 
På övervakningsavdelningen för nyfödda arbetar sjukskötare, barnmorskor och barnläkare.

Föräldrarna får beroende på situationen vara hos sin baby så mycket de vill. Övriga besökare följer BB-vårdavdelningens besökstider (kl. 18 - 19). Besökarna kommer till enheten alltid tillsammans med babyns förälder, max. två besökare åt gången.

Beroende på babyns mående kan vården förverkligas som samvård.