Lojo sjukhus

Till Lojo sjukvårdsområde hör Högfors, Lojo, Sjundeå och Vichtis.

Sjukhusvägen 8
08200 Lojo

Växel: 019 380 11

Växeln är öppen: 

mån - fre kl 7.30 - 18.00
lör - sön kl 10 – 16
helger kl 10 – 14

 

ITTE-självbetjäningsautomaterna finns vid aulan av sjukhusets A- och C-ingångar.
 
Besökstider:
• förlossningsavdelningen kl. 17.30 - 19.30
• Avdelningarna för kvinnosjukdomar kl. 18 – 19
• avdelningen för intensivövervakning kl. 13 – 18
• internmedicinska och kirurgiska avdelningen har inga fasta besökstider.

 
Kaféet är öppet (C-ingång) mån - tor kl 7.30 - 17.30, fre kl 7.30 - 16.00, under veckoslut och helger stängd.

vasen palsta
oikea palsta
 

 Karta