Ansök som medlem till HNS kundpanel vid Lojo sjukvårdsområde!

​En kundpanel är en deltagande metod där kunden deltar i kundservice planeringar, värderingar och uppföljningar. Det är en grupp som består av användare av sjukvårdstjänster, som diskuterar organiseringen av tjänster med personalen ansvariga för tjänsterna, och vars uppdrag är att ge respons om tjänsternas kvalitet, att ge förslag till förbättringar och framföra idéer då tjänster utvecklas och planeras.
 
En medlem i kundpanelen har alltså en möjlighet att vara med och utveckla, planera, värdera bl.a. en patientcentrerad och smidigare vårdkultur, och utnyttjande av utrymmen och tjänster.
 
Kundpaneler fungerar inom nästan alla HUCS resultatenheter.
 
 

Vad är vi ute efter?

 
Vi söker personer samt deras anhöriga, till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistriktets Lojo sjukvårdsområde som använt tjänster hos oss, till höstens 2018 förberednings kurs. Om du har varit som patient eller som anhörig vid Lojo sjukvårdsområde, så är du välkommen och ansöka med till verksamheten.
 
 

Hur kommer jag med in i en kundpanel?

 
Medlemskap i kundpanelen kan man ansöka med att fylla i ansökningsblanketten för en intervju. Till förberednings kursen väljs 10 personer av de som blivit intervjuade. De som blivit utvalda informeras personligen och inbjuds till 2018 höstens förberednings kurs, som anordnas vid Lojo sjukhusets utrymmen från den 15. – 16.8.2018, kl. 8-16. Obs! Kursen fordrar heldags deltagande En kurs intyg utges. Kursen är avgiftsfri åt deltagarna.
 
Lojo sjukvårdsområdets personal deltar också i förberednings kursen. Vi önskar på en bred uppsättning av så många olika människor som möjligt med i kursen, så var modig och kom med!
 
Sista ansökningsdagen är den 28.5.2018.
 
Meddela ditt intresse med att fylla i ansökningsblanketten och skicka den ifyllda blanketten till Lojo sjukhus, Administration, Sjukhusvägen 8, 08200 Lojo, eller via E-post Miia Ståhle, miia.stahle@hus.fi eller Heidi Wennerstrand-Hand, heidi.wennerstrand-hand@hus.fi.