Hucs Smärtklinik

​  
Besöksadress
Kvinnoklinikens D-flygel
Smärtklinik
Haartmansgatan 2 A, Helsingfors

Postadress
PB 140, 00029 HNS

Kontaktuppgifter
Byrå: 09 471 75640, vardagar kl 8-15
Fax: 09 471 75641

Öppethållninstider: vardagar kl. 8-15

 
Vid HUCS Smärtklinik undersöker och behandlar man långvariga smärttillstånd och smärtor hos cancerpatienter. Enheten är en tidsbeställningspoliklinik, dit patienterna kommer med remiss.

 

 

 Läs mer