HUS Smärtklinik

Obs! Smärtkliniken flyttar, fr.o.m. 9.3.2020 är den nya adressen
Tenalavägen 10 H, 3. vån., 00280 Helsingfors

Besöksadress
Kvinnoklinikens D-flygel
Smärtklinik
Haartmansgatan 2 A, Helsingfors

Postadress
PB 140, 00029 HUS

Kontaktuppgifter
Byrå: 09 471 75640, öppet: må–to kl. 7.45–11 och 13–14, fr kl. 7.45–11.
Fax: 09 471 75641

Öppethållningstider: vardagar kl. 8-15

 
Vid HUCS Smärtklinik undersöker och behandlar man långvariga smärttillstånd och smärtor hos cancerpatienter. Enheten är en tidsbeställningspoliklinik, dit patienterna kommer med remiss.

 

 

 Läs mer