Polikliniker

Gravida kvinnor vårdas vid Moderskapspolikliniken och Fosterdiagnostiska enheten.
Patienter med kvinnosjukdomar vårdas vid Polikliniken för kvinnosjukdomar och vidReproduktionsmedicinska enheten.

På Kvinnokliniken finns dessutom Smärtkliniken och Neonatala uppföljningspolikliniken.

  • Anmälningen till alla enheter (utom Smärtkliniken) sker i entréhallen vid Kvinnoklinikens huvudingång.
  • Smärtkliniken ligger i Kvinnoklinikens D-flygel (en separat byggnad på höger sida av portgången sett från Haartmansgatan).
  •