Polikliniker

Gravida kvinnor vårdas vid Moderskapspolikliniken och Fosterdiagnostiska enheten.
Patienter med kvinnosjukdomar vårdas vid Polikliniken för kvinnosjukdomar och Reproduktionsmedicinsk enhet.

På Kvinnokliniken finns dessutom Smärtkliniken och Neonatala uppföljningspolikliniken.

De patienter som kommer till poliklinikerna anmäler sig direkt vid enheterna.

  • Anmälningen till Polikliniken för kvinnosjukdomar och Reproduktionsmedicinsk enhet sker i aulan vid Kvinnoklinikens huvudentré.
  • Smärtkliniken ligger i Kvinnoklinikens D-flygel (en separat byggnad på höger sida av portgången sett från Haartmansgatan).
  •