Seri-stödcentret

Besöksadress
Kvinnokliniken: K-trappan, 1:a våningen
Haartmansgatan 2, 00290 Helsingfors
 
Postadress
PB 140, 00029 HUS

Jourtelefon 040 701 8446
Obs. Om du har symtom på en smittsam sjukdom eller om du har utsatts för coronavirus (COVID-19) så ska du ringa Seri-stödcentralen innan du uppsöker den.
 
Seri-stödcentret är en enhet för stöd till personer över 16 år som utsatts för sexuellt våld oberoende av kön. Tröskeln för att söka sig till stödcentret är låg, man kan söka sig dit själv, tillsammans med anhöriga eller efter att ha blivit hänvisad dit av myndigheterna. Du kan söka dig till Seri-stödcentret inom en månad efter händelsen.  En brottsanmälan är inget villkor, fast man uppmuntras att göra en. Förkortningen Seri i Seri-stödcentret kommer från finskans ord för sexualbrott, seksuaalirikos.

Om händelsen är mer än en månad gammal kan du söka hjälp från ditt lokala hälsocenter, familjerådgivningscenter, kommunala sexualrådgivare eller genom olika organisationer.
 
Tjänsterna på ett och samma ställe
 
På Seri-stödcentret får kunden heltäckande tjänster på ett och samma ställe. Tjänsterna omfattar rättsmedicinsk provtagning av våldtäktsoffer, en helhetsbedömning av situationen, stöd för att klara av de närmaste dagarna, psykiskt stöd för att komma över den traumatiska upplevelsen och en plan för fortsatt vård. Seri-stödcentret betjänar personer av alla kön; kvinnor, män och transpersoner, intersexuella och personer med annan könstillhörighet.

På stödcentret får kunden under hela processen information också om aktörer inom tredje sektorn och om viljan finns stöd för att sätta igång en rättsprocess.
 
Stödcentrets tjänster är i största omfattning tillgängliga vardagar kl. 8-18, men stödcentrets jourtelefon svarar dygnet runt – också under veckoslut. Jourhavande läkare och barnmorska tar emot och rättsmedicinska prover tas också andra tider i akuta fall. Då kommer kunderna via Kvinnoklinikens jour.
 
I en akut situation lönar det sig alltid att ringa till Seri-stödcentrets jourtelefon.  Personer under 16 år vårdas på Barnklinikens och Jorvs sjukhus jourer för barn.
 
På stödcentret finns en barnmorska-koordinator och en psykolog på heltid samt en socialarbetare på halvtid. Läkaren arbetar deltid på stödcentret. Också en sjukhusprästs tjänster är tillgängliga.
 
Bakgrunden till stödcentret är förpliktelserna enligt Istanbulkonventionen
 
Kvinnoklinikens center för stöd till personer som utsatts för sexuellt våld är det första i vårt land och det fungerar som en modell för andra stödcenter som senare inrättas på andra håll i Finland. Det betjänar i början personer från Helsingfors, Esbo och Vanda som har utsatts för sexuellt våld. 
Stödcentret har grundats av Institutet för hälsa och välfärd (THL) i samarbete med Kvinnokliniken. Social- och hälsovårdsministeriet har stött beredningsarbetet och finansierat projektet.
 
Bakgrunden till inrättandet av stödcentret för offer för sexuellt våld är Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (den s.k. Istanbulkonventionen). Den trädde i kraft i Finland år 2015. Konventionen förpliktar Finland att inrätta stödcenter för personer som blivit utsatta för sexuellt våld.