Mödrapolikliniken

Besöksadress
Kvinnokliniken
Haartmansgatan 2, Helsingfors

Postadress
PB 140, 00029 HUS

Kontakt
Mödramottagningar: 09 471 72854, telefontid vardagar kl. 8.30 - 15.00
Avdelningssekreterare: 09 471 73523
Fax: 09 471 74808

Öppet vardagar kl. 7.30 - 15.30.

Mödramottagningarna finns på första våningen vid Kvinnokliniken, ingång via sjukhusets huvudentré på 2 våningen. Anmälning sker via en anmälningsautomat i entréhallen.

På mödramottagningarna uppföljs riskgraviditeter. Mottagningstiderna ges utifrån remiss. Remissen skrivs av mödrarådgivningsläkare, hälsovårdare eller privatläkare. Poliklinikens läkare bedömer utifrån remissen vårdbehov och skyndsamhet. Klienten informeras om tiden per brev eller per telefon.

Kallelsebrev för ultraljudsundersökning vid tidig graviditet skickas utifrån de bakgrundsuppgifter som fåtts från mödrarådgivningen.

OBS! Screeningultraljudsundersökningarna görs fr.o.m. 5.6.2018 i Helsinfors centrum, HUS Fosterscreeningsenhet, Bulevarden 22 A, 4 vån., Helsingfors

Mottagningar:

• förlossningsläkarmottagning
• inremedicinsk läkarmottagning
• barnmorskemottagning
• diabetiker
• patienter med förlossningsrädsla
• missbrukare

Polikliniken fungerar som undervisningsplats för medicine studerande och hälsovårdsstuderande på olika stadier.

***

Vi tar tillsammans hand om patienterna 
DU BESÖKER VÄL INTE MOTTAGNINGEN OM DU ÄR SJUK!

Om du har symtom på en smittsam sjukdom eller har utsatts för coronavirus (COVID-19) så kan du inte besöka vår poliklinik. Om du är frisk kan du komma till mottagningen. ​En frisk stödperson/make kan följa med. Tvätta dina händer noggrant med tvål och använd handdesinfektionsmedel innan du kommer till polikliniken.​