Jour

Besöksadress
Kvinnokliniken
Haartmansgatan 2, Helsingfors
 
Postadress
PB 140, 00029 HUS
 
Kontakt:
Bedömning av vårdbehovet: 09 471 72913
Fax: 09 471 74910
 
Akutmottagningen har öppet dygnet runt. Jourpatienter ombeds alltid ringa före ankomst.

På kvinno- och förlossningsjouren vid Kvinnokliniken vårdas gynekologiska patienter som är i behov av akut vård samt kvinnor som nyligen fött och gravida.

Till de vanligaste besvären som behandlas på kvinno- och förlossningsjouren hör plötsliga rikliga gynekologiska blödningar och smärtor, inflammationer i könsorganen samt plötsliga problemsituationer i samband med graviditet.

Patienter med kvinnosjukdomar behöver i regel remiss.

***

Vi tar tillsammans hand om patienterna 
DU BESÖKER VÄL INTE MOTTAGNINGEN OM DU ÄR SJUK!

Om du har symtom på en smittsam sjukdom eller har utsatts för coronavirus (COVID-19) så kan du inte besöka vår poliklinik. Om du är frisk: du kommer väl ensam till mottagningen. Tyvärr kan stödpersoner inte komma med. Tvätta dina händer noggrant med tvål och använd handdesinfektionsmedel innan du kommer till polikliniken.​