Poliklinik för gynekologiska cancersjukdomar

Besöksadress
Kvinnokliniken
Haartmansgatan 2, Helsingfors

Postadress
PB 140, 00029 HUS

Kontakt
I ärenden som gäller symtom eller recept ska du kontakta poliklinikens sjukskötare mån-tor kl. 8–9, fre kl. 8–11 och kl. 12–13 på numret 050 427 1957

I ärenden gällande mottagningstider (t.ex. annulleringar) ska du kontakta poliklinikens sekreterare mån-fre kl. 9.-10 på numret 09 471 72919

Angående cytostatikabehandling och premedicinering ska du kontakts vårdarna på vån. 4 vid Kliniken för cancersjukdomar mån-fre kl. 8-09 på numret 040 683 6440 eller 040 651 4993

Fax: 09 471 73640
Avdelningsskötare: Airi Halonen
Läkare som ansvarar för avdelningen: Mikko Loukovaara

Vid akuta ändringar i ditt hälsotillstånd bör du vara i kontakt med din närmaste jour.

Om du har akuta gynekologiska symptom bska du kontakta Kvinnoklinikens jour. Kontakta alltid jourhavande skötaren på numret 09 471 72913 innan du uppsöker Kvinnoklinikens jour.

Inom HUS område är behandlingen av gynekologiska tumörer koncentrerad till Polikliniken för gynekologiska cancersjukdomar.

På polikliniken sker:

***

Vi tar tillsammans hand om patienterna 
DU BESÖKER VÄL INTE MOTTAGNINGEN OM DU ÄR SJUK!

Om du har symtom på en smittsam sjukdom eller har utsatts för coronavirus (COVID-19) så kan du inte besöka vår poliklinik. Om du är frisk: du kommer väl ensam till mottagningen. Tyvärr kan stödpersoner inte komma med. Tvätta dina händer noggrant med tvål och använd handdesinfektionsmedel innan du kommer till polikliniken.​