Poliklinik för gynekologiska cancersjukdomar

Besöksadress
Kvinnokliniken
Haartmansgatan 2, Helsingfors

Postadress
PB 140, 00029 HNS

Kontakt
I symtom och resept ärenden bör du ta kontakt me poliklinikens sjukskötare mån-tor kl., 08.00–09.00, fre kl. 08.00–11.00 och kl. 12.00–13.00: 050 427 1957

I ärenden gällande mottagningstider (t.ex. annuleringar) bör du ta kontakt med poliklinikens sekreterare mån-fre kl. 09.00-10.00: 09 471 72919

Angående cytostatikabehandling och premedicinerin bör du ta kontakt med vårdarna på vån. 4 vid Kliniken för cancersjukdomar mån-fre kl. 08.00-09.00: 040 683 6440 eller 040 651 4993

Fax: 09 471 73640
Avdelningsskötare: Airi Halonen
Läkare som ansvarar för avdelningen: Mikko Loukovaara

Vid akuta ändringar i Ditt hälsotillstånd bör du vara i kontakt med din närmaste jour.

Om Du upplever akuta gynekologiska symptom bör du vara i kontakt med Kvinnoklinikens jour. Du bör alltid vara i kontakt med jourhavande skötaren på numret 09 471 72913 för du tar dig till Kvinnoklinikens jour.

Inom HNS-området är behandlingen av gynekologiska tumörer koncentrerade till Polikliniken för gynekologiska cancersjukdomar.

På polikliniken sker: