Fysioterapi

Besöksadress
Kvinnoklinken
Haartmansgatan 2, Helsingfors

Postadress
PB 140, 00029 HUS

Kontaktuppgifter
Kansli: 09 471 72985

​Fysioterapienheten betjänar bäddavdelningarna och poliklinikerna för kvinnosjukdomar, gravida, förlossningar och barnsjukdomar vid Kvinnokliniken. Behovet av fysioterapi bedöms av läkaren.

Syftet med fysioterapin är att erbjuda fysioterapitjänster i enlighet med god rehabiliteringspraxis, dvs. dokumenterad service där både undersökningar av effekterna och rehabiliteringsexperters erfarenheter förenas och varje rehabiliteringspatients individuella behov identifieras. Målet är en flexibel fysioterapiservice som ges i rätt tid och är patientorienterad.

På bäddavdelningarna ger en fysioterapeut handledning för kvinnor som återhämtar sig från en förlossning eller en operation då det gäller problem med rörelse- och funktionsförmågan och förebyggande av funktionsstörningar i bäckenbottnen. Fysioterapeuten deltar i bedömningen av avvikelser i nyföddas bebisars motorik och utveckling och ger föräldrarna handledning för att stödja bebisens utveckling efter behov.


Vid polikliniken för fysioterapi vårdas kvinnor som lider av olika funktionsstörningar i bäckenbottnen, inkontinensproblem, lindriga framfall eller smärtor vid samlag. Poliklinikerna vid Kvinnokliniken kan remittera gravida och förlösta kvinnor till ett handledningsbesök vid polikliniken för fysioterapi till exempel på grund av problem i de muskuloskeletala organen.