Fostermedicinska centret (FMC)

Besöksadress
Kvinnokliniken, 6. våningen
Haartmansgatan 2, Helsingfors

Postadress
PB 140, 00029 HUS

Kontaktuppgifter
Kansli: 09 471 73601 kl. 8.00–15.00
Fax: 09 471 74906

Avdelningssekreterare 09 471 73600

Anmälning sker via en anmälningsautomat i entréhallen.

Öppethållningstider kl. 7.30–15.30

På enheten behandlas de som ingår i riskgrupper i screeningundersökningar samt anomalier som konstaterats genom ultraljud.

FMC tillhandahålls också då man tidigare har konstaterat en ärftlig sjukdom eller kromosomanomali hos personen själv, en familjemedlem eller i släkten.

FMC fungerar som en tidsbeställningspoliklinik.