Fostermedicinska centret (FMC)

Besöksadress
Kvinnokliniken, 6. våningen
Haartmansgatan 2, Helsingfors

Postadress
PB 140, 00029 HUS

Kontaktuppgifter
Kansli: 09 471 73601 kl. 8.00–15.00
Fax: 09 471 74906
Avdelningssekreterare 09 471 73600

Anmälning sker via en anmälningsautomat i entréhallen.

Öppethållningstider kl. 7.30–15.30
OBS! Vi flyttar till Kvinnoklinikens första våning 17.9.2020. Vi har stängt på grund av flytt 15.-16.9.2020.


På enheten behandlas de som ingår i riskgrupper i screeningundersökningar samt anomalier som konstaterats genom ultraljud.

FMC tillhandahålls också då man tidigare har konstaterat en ärftlig sjukdom eller kromosomanomali hos personen själv, en familjemedlem eller i släkten.

FMC fungerar som en tidsbeställningspoliklinik.

***

Vi tar tillsammans hand om patienterna 
DU BESÖKER VÄL INTE MOTTAGNINGEN OM DU ÄR SJUK!

Om du har symtom på en smittsam sjukdom eller har utsatts för coronavirus (COVID-19) så kan du inte besöka vår poliklinik. Tvätta dina händer noggrant med tvål och använd handdesinfektionsmedel innan du kommer till polikliniken.​