BB-avdelning 61

Besöksadress
Kvinnoklinken
Haartmansgatan 2, Helsingfors


​Postadress
PB 140, 00029 HUS

Kontaktuppgifter
Kansliet / avdelningssekreterare 09 471 74860 (A-wing), 09 471 73627 (C-wing)
Fax 
09 471 73626 (A-wing), 09 471 73629​ (C-wing

På avdelningen vårdas mödrar och barn efter förlossning. Avdelningen har endast familjerum. Familjerna får vägledning i spädbarnsvård, amning och moderns återhämtning. Vårdtiden planeras individuellt.

På avdelningen sköts också nyföddas poliklinikbesök efter utskrivningen.

På avdelningen har man förbundit sig till WHO:s och UNICEF:s program för babyvänlighet.

Besökstid är mellan 18.00 och 19.00. Personer som lider av en infektionssjukdom får inte besöka.​​