BB-avdelning 61

Besöksadress
Kvinnoklinken
Haartmansgatan 2, Helsingfors


​Postadress
PB 140, 00029 HUS

Kontaktuppgifter
Kansliet: 09 09 471 74860
Avdelningssekreterare: 09 471 72956

På avdelningen vårdas mödrar och barn efter förlossning. Avdelningen har endast familjerum. Familjerna får vägledning i spädbarnsvård, amning och moderns återhämtning. Vårdtiden planeras individuellt.

På avdelningen sköts också nyföddas poliklinikbesök efter utskrivningen.

På avdelningen har man förbundit sig till WHO:s och UNICEF:s program för babyvänlighet.