BB-avdelning 61

Besöksadress
Kvinnoklinken
Haartmansgatan 2, Helsingfors


​Postadress
PB 140, 00029 HUS

Kontaktuppgifter
Kansliet / avdelningssekreterare 09 471 74860 (A-wing), 09 471 73627 (C-wing)
Fax 
09 471 73626 (A-wing), 09 471 73629​ (C-wing

På avdelningen vårdas mödrar och barn efter förlossning. Avdelningen har endast familjerum. Familjerna får vägledning i spädbarnsvård, amning och moderns återhämtning. Vårdtiden planeras individuellt.

På avdelningen sköts också nyföddas poliklinikbesök efter utskrivningen.

På avdelningen har man förbundit sig till WHO:s och UNICEF:s program för babyvänlighet.

Besökstid är mellan 18.00 och 19.00. Personer som lider av en infektionssjukdom får inte besöka.​​

Besök på avdelningen under infektionstid (influensa och RSV)

För patienternas säkerhet och förebyggande av spridning av infektioner begränsas besöken på avdelningen under infektionstid. Två personer åt gången kan besöka patienten. Det är bra att i förväg komma överens med personalen om besök av syskon. När man har en smittsam sjukdom kan man inte komma på besök. Under infektionstid rekommenderar vi att patienterna vistas huvudsakligen i sina rum på vårdavdelningen. Personalen ger ytterligare information om besökspraxis.  När man har en smittsam sjukdom kan man inte komma på besök.​

OBS! På grund av coronavirus (Covid-19)-epidemin tar vi inte emot besök.​