Avdelningar

På Kvinnokliniken vårdas föderskor förutom på förlossningsavdelningen på BB-avdelning 52 och 61. På operations- och anestesiavdelningen utförs planerade kejsarsnitt och jourkejsarsnitt.

Gravida kvinnor vårdas på Antenatalavdelning. Patienter med kvinnosjukdomar vårdas på avdelning 11 och 30.

De patienter som kommer till avdelningarna anmäler sig direkt vid enheterna.