Avdelningar

På Kvinnokliniken vårdas föderskor förutom på förlossningsavdelningen också på BB-avdelningarna 52 och 61. På avdelning 52 vårdas också gravida kvinnor. På operations- och anestesiavdelningen utförs gynekologiska operationer, både planerade och jourmässiga. Patienter med kvinnosjukdomar vårdas på avdelning 30.  

De patienter som kommer till avdelningarna anmäler sig direkt vid enheterna.