Operations- och anestesiavdelning

​Besöksadress
Kvinnokliniken
Haartmansgatan 2, Helsingfors

Postadress
PB 140, 00029 HUS

Öppethållningstider: Jour dygnet runt

På Kvinnoklinikens operations- och anestesiavdelning sköts öppna och titthålsoperationer inom specialiteten kvinnosjukdomar, samt ingrepp vid avbrytande av graviditet. På Kvinnokliniken utförs också planerade och jourmässiga kejsarsnitt. 


 

 Läs mer