Kvinnosjukdomar avdelning 30

Besöksadress
Kvinnokliniken
Haartmansgatan 2, 00290 Helsingfors

Postadress
PB 140, 00029 HNS

Kontaktuppgifter
Kansli: 09 471 65270
Fax: 09 471 65285
 

Till vårdavdelningen för kvinnosjukdomar kommer patienterna antingen med tidsbokning eller via akutmottagningen. Största delen av de patienter som kommer för operation kommer via Direkt till operation-enheten. 

Vårdavdelningen har 33 patientplatser, enheten för kort eftervård har 10 platser och dagkirurgiska enheten har 7 platser.