Kvinnosjukdomar avdelning 30

Besöksadress
Kvinnokliniken
Haartmansgatan 2, 00290 Helsingfors

Postadress
PB 140, 00029 HUS

Kontaktuppgifter
Kansli: 09 471 65270
Fax: 09 471 65285
 

Till vårdavdelningen för kvinnosjukdomar kommer patienterna antingen med tidsbokning eller via akutmottagningen. Största delen av de patienter som kommer för operation kommer direkt till operationsenheten. 

Vårdavdelningen har 33 patientplatser, enheten för kort eftervård har 10 platser och dagkirurgiska enheten har 7 platser.

OBS!  grund av coronavirus (Covid-19)-epidemin tar vi inte emot besök.