Förlossningsavdelning

​Besöksadress
Kvinnokliniken
Haartmansgatan 2, Helsingfors

Postadress
PB 140, 00029 HUS

Kontaktuppgifter
Tfn: 09 471 73488. Ring innan du åker iväg hemifrån för att föda.
Fax: 09 471 74910

På Kvinnoklinikens förlossningsavdelning sköts utöver friska föderskor de svåraste riskgraviditeterna och extremt tidiga prematurförlossningar inom HUS område.

På förlossningsavdelningen utförs också planerade kejsarsnitt, kontrollbesök under slutet av graviditeten samt igångsättning av förlossningar.

Verksamheten med familjeuppvakningsrum ger möjlighet till hudkontakt för nyfödda och samvaro med familjen efter kejsarsnitt.

***

Obs! På grund av coronaviruset (Covid-19)-epidemin är alla besök tillsvidare förbjudna. Föderskans stödperson som inte har symtom på smittsam sjukdom får närvara vid.

Om du kommer för att föda och har antingen coronavirusmisstanke, bekräftad coronavirusinfektion eller symtom på luftvägsinfektion så ska du ringa mottagningen för föderskor på numret 09 471 734 88 före du kommer till sjukhuset. Meddela också om det i familjen eller i närkretsen finns misstanke om coronavirus, bekräftade coronavirusinfektioner eller andra symtom. Under coronavirusepidemin kan man inte komma för at föda utan att ringa ett förhandssamtal. 

vauvamatkalla_videot_tekstibanneri_160x100 RU.jpg