Förlossningsavdelning

​Besöksadress
Kvinnoklinken
Haartmansgatan 2, Helsingfors

Postadress
PB 140, 00029 HUS

Kontaktuppgifter
Tfn: 09 471 73488. Ring innan du åker iväg hemifrån för att föda.
Fax: 09 471 74910

På Kvinnoklinikens förlossningsavdelning sköts utöver friska föderskor de svåraste riskgraviditeterna och extremt tidiga prematurförlossningar inom HUS område.

På förlossningsavdelningen utförs också planerade kejsarsnitt, kontrollbesök under slutet av graviditeten samt igångsättning av förlossningar.

Verksamheten med familjeuppvakningsrum ger möjlighet till hudkontakt för nyfödda och samvaro med familjen efter kejsarsnitt.

vauvamatkalla_videot_tekstibanneri_160x100 RU.jpg