Förlossningsavdelning

​Besöksadress
Kvinnoklinken
Haartmansgatan 2, Helsingfors

Postadress
PB 140, 00029 HNS

Kontaktuppgifter
Tfn: 09 471 73488. Ring innan du ger dig iväg hemifrån för att föda.
Fax: 09 471 74910

På Kvinnoklinikens förlossningsavdelning sköts utöver friska föderskor de svåraste riskgraviditeterna och extremt tidiga prematurförlossningar inom HNS-området.
På förlossningsavdelningen utförs också planerade kejsarsnitt.

Verksamheten med familjeuppvakningsrum ger möjlighet till hudkontakt för nyfödda och samvaro med familjen efter kejsarsnitt.

vauvamatkalla_videot_tekstibanneri_160x100 RU.jpg