BB-avdelning 52

Besöksadress
Kvinnoklinken
Haartmansgatan 2, Helsingfors

Postadress
PB 140, 00029 HUS

Kontaktuppgifter
Kansliet: 09 471 72957, 09 471 73659
Avdelningssekreterare:  09 471 72911
Fax: 09 471 73616


På avdelningen vårdas mödrar och barn efter förlossning. Familjer får vägledning i spädbarnsvård, amning och moderns återhämtning. Vårdtiden planeras individuellt.

Avdelningen har ett begränsat antal familjerum. För familjerum uppbärs dubbel vårddygnsavgift.

På avdelningen sköts också nyföddas poliklinikbesök efter utskrivningen.

På avdelningen har man förbundit sig till WHO:s och UNICEF:s program för babyvänlighet.

Besökstid
Make/maka eller stödperson och syskon till babyn har möjlighet att komma på besök varje dag kl. 8 – 20. Andra besök är inte tillåtna vid avdelning 52 för föderskor på grund av verksamhetens karaktär. Personer med smittosamma sjukdomar får inte komma på besök.