Avdelning 52 (uppföljning av graviditet och efter förlossning)

Besöksadress
Kvinnokliniken
Haartmansgatan 2, Helsingfors

Postadress
PB 140, 00029 HUS
 
Kontaktuppgifter
Kansli A: 09 47173659
Kansli B: 09 47172957
Kansli C: 09 47172981
Avdelningssekreterare: 09 471 72911, 09 47172908
Fax: 09 471 73616
 
På avdelning 52 vårdas gravida patienter samt mödrar, nyfödda och familjer efter en förlossning.
 
På avdelningen vårdas gravida patienter med olika problem under graviditeten, såsom högt blodtryck, risk för en för tidig förlossning eller blödningar. Noggrann observation av fostrets tillstånd kan också kräva uppföljning på avdelning. Gravida vars vård kräver noggrann observation kan bo på Hotell Familjeboet, men uppföljningen av patienterna sker på avdelning 52.
Familjerna får vägledning i spädbarnsvård, amning och moderns återhämtning. Vårdtiden planeras individuellt. På avdelningen finns även poliklinikverksamhet.
 
På avdelningen finns familjerum och rum för flera personer. För familjerummen tar vi dubbel avgift ( i familjerum är make/maka/stödperson med under hela vårdperioden).
Besökstid varje dag kl. 18–19. 
 
Avdelningen har förbundit sig till WHO:s och Unicef:s Program för ett babyvänligt sjukhus.
 
Besök på avdelningen under infektionstid (influensa och RSV)
För patienternas säkerhet och förebyggande av spridning av infektioner begränsas besöken på avdelningen under infektionstid. Två personer åt gången kan besöka patienten. Det är bra att i förväg komma överens med personalen om besök av syskon. När man har en smittsam sjukdom kan man inte komma på besök. Under infektionstid rekommenderar vi att patienterna vistas huvudsakligen i sina rum på vårdavdelningen. Personalen ger ytterligare information om besökspraxis. ​ När man har en smittsam sjukdom kan man inte komma på besök.^*

OBS! På grund av coronavirus (Covid-19)-epidemin tar vi inte emot besök.