Antenatalavdelning

​Besöksadress
Kvinnokliniken
Haartmansgatan 2, Helsingfors

Postadress
PB 140, 00029 HUS

Kontaktuppgifter
Kansli: 09 471 72914
Fax: 09 471 74936
Avdelningssekreterare: 040 7681668

Antenatalavdelning 42 är en bäddavdelning för kvinnor som inte fött. På avdelningen vårdas patienter med olika problem under graviditeten, såsom högt blodtryck, risk för en för tidig förlossning eller blödningar. Även en noggrann uppföljning av fostrets tillstånd kan kräva observation på avdelningen, även om den blivande modern inte skulle känna sig sjuk.

Vården planeras individuellt. Målet är att trygga moderns och fostrets välbefinnande. Familjen och andra närstående är välkomna att besöka avdelningen. Avdelningens besökstid är kl. 8–21. Familjen och anhöriga kan tyvärr inte övernatta på avdelningen.

På Familjeboet vårdas även gravida kvinnor vars graviditet kräver en noggrann observation men som inte förutsätter vård på vårdavdelning och som ännu inte kan skrivas ut. Observationen av patienterna på Familjeboet sker från antenatalavdelningen. Den gravida bör självständigt kunna sköta sig själv och sina måltider. Stödpersonen (vid behov även syskon, om det finns plats på rummet) kan övernatta på Familjeboet utan separat kostnad (frukost och måltider på egen bekostnad).

På avdelningen fungerar alla vardagar dessutom en öppenvårdspoliklinik för utskrivna patienter som behöver noggrannare uppföljning efter att de åkt hem.

På antenatalavdelningen finns även en tidsbeställningspoliklinik för graviditetens slutskede samt en igångsättningsenhet för förlossningar.