På Kvinnokliniken pågår renoverings- och byggnadsarbeten åren 2019–2020

Olika delar av Kvinnokliniken genomgår under åren 2019–2020 renoveringar samt reparationer av fastigheten som förbättrar inomhusluften.
 
Renoveringsområdena avgränsas så att rörligheten inte störs på sjukhuset. Vägledning för eventuella avvikande sträckor ges på plats.
 
Vi strävar efter att utföra bullrigt arbete utanför tjänstetid. I närheten av renoveringsområdena kan det dock förekomma lite störande buller och damm, trots skyddsväggar och undertryck i utrymmena.
 
Personalen hjälper till och vägleder om reparationerna orsakar förändringar i verksamheten.
 
Vi beklagar eventuella besvär på grund av reparationsarbetena.
 
 
Renoveringen i korthet:nkl-osat.jpg
 
Del A
 
Enstaka rum renoveras på våning 1, 4, 5 och 6. Renoveringsarbetet blir färdigt i september 2019.
 
Del B
 
Hela korridoren på 1:a våningen renoveras. Korridoren är smalare under renoveringsarbetet, men det begränsar inte rörligheten, t.ex. transport av patientsängar fungerar bra. Renoveringsarbetet av korridoren blir klart i april 2019.
 
Kvinnoklinikens ankomstaula på 2:a våningen förnyas och en cafeteria byggs i samma utrymme. Byggnadsarbetet begränsar inte rörligheten, men orsakar tillfälligt buller. Arbetet i aulan börjar i april och blir klart i augusti 2019. 
 
Del C 
 
För närvarande finns ingen patientverksamhet i del C. På 1:a våningen repareras fuktskador fram till november 2019. På 3:e–4:e våningen börjar en renovering som blir färdig 2020. Renoveringen av 5:e– 6:e våningen som började 2017 blir färdig under sommaren 2019. Byggnadsarbetet i del C orsakar buller i intilliggande del B.
 
Del D  
Inga pågående eller planerade reparationer för åren 2019–2020.
 

Del L
 
Vattenskador repareras och golvkonstruktioner torkas i enstaka rum och i angränsande korridorer på våningarna 1–3. Korridoren är alltid smalare vid varje reparationsområde, men detta begränsar inte rörligheten. Renoveringarna blir klara under år 2019.