Snabb tillgång till kompetent vård

För att cancerbehandlingen ska lyckas är det ofta viktigt att behandlingarna inleds snabbt. Patienterna kallas till Kliniken för cancersjukdomar enligt läkarens remiss. Tidsgränserna för vårdtillgången följs upp månatligen.

Efter att man har fått en remiss bedömer avdelningsöverläkaren eller en specialist behovet av behandling och dess prioritetsgrad. I icke-brådskande situationer (till exempel vid adjuvant behandling efter en operation) är målet att behandlingen inleds inom fyra veckor efter operationen enligt den riksomfattande rekommendationen (SHM:s rekommendation 3/2010). Vid metastaser och sjukdomar som fortskrider snabbt inleds behandlingen avsevärt snabbare, till och med under jourtid.  

  • remissförfrågningar: 09 471 74230​ kl. 1314
  • förfrågningar och tidsbeställning: 09 471 76172, vardagar kl. 9–12
  • mottagning av nya patienter på strålbehandlingsavdelningen: 09 471 73184
 

Ankomst till sjukhuset

 
Kliniken för cancersjukdomar ligger på Mejlans sjukhusområde. För närvarande pågår stora byggarbeten i Mejlans, vilket kan försvåra parkering på området. Därför rekommenderar vi att patienterna kommer till kliniken med allmänna kommunikationsmedel.

 

När patientens rörelseförmåga är nedsatt på grund av sjukdom, betalar FPA ersättningar för bland annat taxiresor. Mer information om FPA:s ersättningar på FPA:s webbplats.

På området finns även en avgiftsbelagd parkeringshall och parkeringsplatser försedda med biljettautomat. Om du kommer till mottagningen med bil rekommenderar vi att du kommer till området åtminstone 60 minuter före mottagningstiden, eftersom det kan ta tid att hitta en parkeringsplats.

Information till patienter och besökare

 

När patienterna kommer till vårdavdelningen ska de anmäla sig vid patientbyrån på klinikens första våning. Avdelningens verksamhet och dagordning presenteras närmare i samband med ankomsten till avdelningen.

Patientrummen på vårdavdelningarna är enkelrum eller tre personers rum. Antalet enkelrum är begränsat. Besökarna kan komma med blommor till alla avdelningar.
Kliniken för cancersjukdomar är ett rökfritt sjukhus. För patienter som vårdas på vårdavdelningen erbjuds nikotinersättningsprodukter. 
 
Kliniken har en postlåda som ligger vid informationen. Utgående post försedd med frimärken kan även lämnas till avdelningens kansli. Inkommande post kommer till avdelningen två gånger om dagen. Postadressen är Kliniken för cancersjukdomar, PB 180 (Haartmansgatan 4), 00029 HNS.
 
Caféet i entréhallen på Kliniken för cancersjukdomar är öppet vardagar kl. 8.00–17.00. Där säljs tidningar, kort, pappersartiklar, kemikalier, strumpor, frimärken, saft, godis, bageriprodukter, glass, mat, sallader samt pizzor och bullar som gräddas på plats. I entréhallen finns även livsmedels- och läskedrycksautomater.  Mejlans sjukhus café är öppet mån–fre kl. 7.30–18.45 och lör–sön kl. 12.00–18.45. Kiosken i huvudentréhallen är öppen mån–fre kl. 7.30–18.45 och lör–sön kl. 11.30–18.45. I huvudentréhallen finns också en bank- och betalautomat.
 

Som patient på kliniken

 
Vid Kliniken för cancersjukdomar får patienterna vård på poliklinikerna, vårdavdelningarna och strålbehandlingsavdelningarna. De två vårdavdelningarna har sammanlagt 43 vårdplatser. Läkarna vid varje enhet har specialiserat sig på sin egen enhets behandlingsmetoder. Dessutom arbetar läkare som håller på att specialisera sig på cancersjukdomar (totalt ett 20-tal på kliniken) vid de olika behandlingsenheterna under sin specialiseringsutbildning.
 
Patienten har ett eget vårdteam som består av specialistläkare, läkare under specialisering och en egensköterska.