Eftervårdspolikliniken

Besöksadress
Allergihuset (Allergi- och astmaförbundet)
Paciusgatan 21, 4. våningen
Helsingfors

Postadress
PB 180, 00029 HUS

Förfrågningar:
sjukskötare må - fr kl. 9-15 tfn 050 427 0849
fax 09 4717 6171

Eftervårdspolikliniken är avsedd för unga vuxna som insjuknat i cancer i barndomen eller ungdomen.
 
Du kan få vård vid eftervårdspolikliniken, om 

  • du i barndomen eller tonåren insjuknat i cancer (som under 25-åring) och du är under 40-åring
  • du har fått cytostatikabehandling, strålbehandling eller stamcellstransplantation antingen mot cancer eller annan allvarlig sjukdom
  • du redan avslutat uppföljningen av cancer vid barn- och ungdomskliniken eller Cancercentrumet
 

 Mer information