Kliniken för cancersjukdomar

Postaddress
PB 180, 00029 HUS

Besöksadress:
Paciusgatan 3, Helsingfors

Karta över Mejlans sjukhusområde

Caféet ligger på första våningen. På entréplan (O-våningen) finns en kaffeautomat.

Cancercentret ansvarar för den onkologiska behandlingen (annan än operativ behandling) inom hela HUS-området. Förutom Helsingfors och Nyland vårdas även patienter som kräver specialkompetens från övriga Finland. Undersökningarna, behandlingsplanerna och strålbehandlingen genomförs huvudsakligen vid Mejlans klinik. De operativa behandlingarna utförs däremot vid olika kirurgiska enheter.

Cancercentret är det första nordiska cancercentret som har genomgått den europeiska cancerorganisationen OECI:s ackreditering och har uppnått högsta möjliga status - Comprehensive Cancer Center.

Vid Cancercentret vårdas cirka 25.000 patienter varje år. Antalet anställda på kliniken är cirka 240, av vilka över 60 är specialister och läkare som specialiserar sig på cancersjukdomar. Varje dag får cirka 500 patienter cancerbehandling på poliklinikerna, vårdavdelningarna och strålbehandlingsavdelningarna. Vid kliniken finns förutom dessa avdelningar ett laboratorium, HUS Bilddiagnostiks röntgen enhet, en undersökningsenhet, en enhet för palliativ vård och en psykosocial enhet. Kliniken genomför all strålbehandling samt närmare 90 procent av cytostatikabehandlingarna inom HUS-området.

 
:


. .
 
 

 Läs mer

 
 

 Patient-tillfredsställelse februari 2019

 
Rekommendationsindex: 99/100

Ge respons