Strålbehandlingsavdelningen

Besöksadress
Kliniken för cancersjukdomar
Paciusgatan 3, Helsingfors
 
Postadress
PB 180, 00029 HUS
 
Kontakt
Byrå: 09 471 73245
Fax: 09 471 76181
Remisser och tidsbeställningar: 09 471 76180, kl. 9–11

Öppen vardagar kl. 8–20.

Strålbehandlingsenheten på Helsingfors universitets centralsjukhus är Finlands största strålbehandlingsenhet. Den ansvarar för så gott som all extern strålbehandling som ges inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HUS) område. Patienterna på avdelningen kommer i första hand från HUS område, men där behandlas även patienter i behov av specialsjukvård som kommer från andra sjukvårdsdistrikt. Patienterna kommer till strålbehandlingsavdelningen med läkarremiss.

Vid strålbehandlingsavdelningen ges
  • extern strålbehandling enligt objektet,
  • intensitetsmodulerad strålbehandling,
  • selektiv strålbehandling (stereotaktisk strålbehandling),
  • strålbehandling inne i vävnad och kaviteter,
  • jodimplantatbehandling inne i vävnad.


Biverkningarna av behandlingen beror på det objekt som behandlas. Strålbehandlingens effekt kan förbättras vid vissa cancersjukdomar genom att samtidigt ge cytostatikabehandling eller selektiva läkemedel.

Planeringen av behandlingen omfattar:

  • läkarmottagning
  • tillverkning av en individuell stödform (beroende på behandlingsobjekt)
  • datortomografi eller magnetundersökning för att fastställa behandlingsområdet och rikta behandlingen,
  • dosplanering av strålbehandlingen.


Behandlingen och dess längd planeras individuellt. Den första strålbehandlingen ges vanligen inom ett par veckor efter det första läkarbesöket. Ett enskilt besök för strålbehandling med alla förberedelser kan ta från cirka 10–20 minuter upp till en timme. Strålbehandlingen syns eller känns inte och är inte skadlig för patientens anhöriga. Största delen av patienterna vårdas polikliniskt.

På strålbehandlingsavdelningen vårdas årligen cirka 4 000 patienter och ges över 70 000 behandlingar. Dagligen vårdas 300–350 patienter, de flesta av dem polikliniskt. På strålbehandlingsavdelningen ges både yttre och inre strålbehandling. De största cancersjukdomsgrupperna är bröst- och prostatacancer.

Strålbehandlingsenheten har tio apparater för extern strålbehandling (lineära acceleratorer) och erbjuder också möjlighet till inre strålbehandling. För planering av strålbehandling har avdelningen dosplaneringslokaler, dator- och magnetsimulator, SPECT-DT, lokaler för inre strålbehandling (brakyterapi), läkarnas mottagningsrum, lokaler för framställning av formar och skydd samt en finmekanisk verkstad. Strålbehandlingen genomförs i multiprofessionellt samarbete mellan läkare, fysiker, röntgenskötare, sjukskötare och sekreterare. På avdelningen arbetar dessutom en finmekaniker.