Palliativt centrum

​Palliativa centret finns fr.o.m. 4.10.2017 på adressen Paciusgatan 21, ingång via Bergtrappsgatan 4. Även bilplatserna finns vid Bergtrappsgatan.

Enhetens telefonnummer förblir desamma.
Karta och ankomstanvisningar (PDF på finska)
 
Telefon
Kansli 09 471 73252 kl. 9 - 14

Fax
09 471 74289

Postadress
PB 308, 00029 HUS
 
Öppet må – fr kl. 8.00 - 15.30

Palliativa centret tillhandahåller tjänster för HUS-områdets cancerpatienter samt patienter som lider av andra dödliga sjukdomar som försämrar livskvaliteten och orsakar lidande. Genom den palliativa, dvs. symtomenliga vården strävar man efter att lindra såväl fysiskt, psykosocialt som mentalt lidande, slå vakt om patientens och de närståendes livskvalitet och upprätthålla funktionsförmågan.
 
Det är fråga om en remisspoliklinik dit vilken som helst läkare kan remittera en patient. De närstående är välkomna att följa med till kliniken. Den konsulterande läkaren gör på begäran besök även till de övriga klinikerna i Mejlans.
 
Vid palliativa centret sammanställs en övergripande plan för den palliativa vården och terminalvården tillsammans med patienten och de närstående. På mottagningen kartläggs behovet av symtomlindrande vård och psykosocialt stöd, de nödvändiga stödåtgärderna för patienter som vårdas hemma, patientens önskemål och förväntningar samt de närståendes psykiska styrka och behov av stöd. För ordnandet av hemhjälp och senare en trygg terminalvård utreds vårdparten på den egna orten, och tillsammans med denna genomförs de nödvändiga behandlingarna och stödåtgärderna, inklusive behandlingar som kräver specialiserad sjukvård, till exempel smärtstrålbehandling.
 
Behandlingen på vårdavdelningen genomförs i regel på vårdavdelningen vid sjukhuset på hemorten, på terminalvårdsavdelningen eller Terhohemmet bortsett från nödvändiga korta behandlingsperioder på vårdavdelningen vid Kliniken för cancersjukdomar i situationer som kräver specialiserad sjukvård.
 
De specialister i onkologi, allmän medicin, geriatri och anestesi som är verksamma vid enheten har specialkompetens i palliativ medicin. Vid enheten verkar dessutom specialiserande läkare under specialisthandledning. Enhetens sjuksköterskor har specialutbildning i palliativ vård och lång erfarenhet inom branschen. Vårdteamet består av socialarbetare, fysioterapeut, näringsterapeut, psykiater, psykoterapeut och pastor, vilket garanterar en bred kompetens och tillgång till hjälp även i svåra situationer.
 
Palliativa centret har ett nära samarbete med enheten för psykosocialt stöd vid Cancercentrum, Mejlans smärtklinik, Terhohemmet och primärvårdens hemsjukhus och terminalvårdenheter vilket tryggar en högklassig symtomenlig terminalvård.