Enheten för klinisk forskning

Besöksadress
Kliniken för cancersjukdomar
Enheten för klinisk forskning
Paciusgatan 3

Postadress
PB 180, 00029 HUS

Kontaktuppgifter
09 471 75365
Fax: 09 471 73181

Forskningsdirektör: Panu Jaakkola
Läkare som ansvarar för avdelningen: Sirpa Leppä

Avdelningsskötare: Marita Repo 050 427 0680
Avdelningssekreterare: 09 471 75366

Öppettider: 8-16
 
Vid enheten för klinisk forskning arbetar läkare, sjukskötare, primärvårdare och en avdelningssekreterare. Forskningsläkarna och -skötarna iakttar ett separat protokoll enligt vilket de noggrant följer upp patienter som deltar i kliniska prövningar. 

Med klinisk prövning avses nya behandlingar vars syfte är att förbättra resultatet av existerande behandlingsformer eller minska deras bieffekter samt att finna nya och ännu bättre behandlingar av cancer.

Patienterna deltar alltid frivilligt i prövningarna och de kan om de vill välja den behandlingsform vars effekter är bäst kända.

 
 

 Mer information