Kliniska undersökningsenheten

Besöksadress
Kliniken för cancersjukdomar
Kliniska undersökningsenheten
Paciusgatan 3

Postadress
PB 180, 00029 HUS

Kontaktsuppgifter
09 471 75365
Fax: 09 471 73181

Forskningsdirektör: Panu Jaakkola
Läkare som ansvarar för avdelningen: Sirpa Leppä

Avdelningsskötare: Marita Repo 050 427 0680
Avdelningssekreterare: 09 471 75366

Öppethållningstider: 8-16
 
Vid den kliniska undersökningsenheten arbetar läkare, sjukskötare, primärvårdare och en avdelningssekreterare.

Undersökningsläkarna och -skötarna iakttar ett separat undersökningsprotokoll enligt vilket de följer noggrant upp patienter som deltar i kliniska undersökningar.
Med undersökningsbehandlingar avses nya behandlingar vars syfte är att förbättra resultatet av existerande behandlingsformer eller minska deras bieffekter samt att finna nya och ännu bättre behandlingar av cancer.

Patienterna deltar alltid frivilligt i undersökningarna och de kan, om de vill välja den behandlingsform vars effekter är bäst kända.

 
 

 Mer information