Polikliniken - dagavdelningen

På polikliniken för cancersjukdomar och på dagavdelningen har läkare och sjuksköterskor mottagning på flera platser. Medicinska behandlingar mot cancer ges på dagavdelningen på Mejlans tornsjukhus och vissa behandlingar på Kliniken för cancersjukdomar på 3:e våningen.
Öppettiderna är på vardagar kl. 8–15.
 
Man kallas på remiss till mottagning och behandling.
 
Innan behandlingen påbörjas genomgår patienterna vanligen laboratorieprov och eventuella bilddiagnostiska undersökningar samt besöker läkare. Den egentliga vårdplanen görs i samband med läkarens mottagning. Du kommer väl i god tid till poliklinikens mottagning.

Vid plötsliga och akuta besvär kontakta jourhavande sjukhus i ditt område.


Polikliniska mottagningar

Besöksadresser
Kliniken för cancersjukdomar
Paciusgatan 3, Helsingfors
 
Postadress
PB 180, 00029 HUS
 
Poliklinikerna för sarkom, neuroendokrina tumörer, lutetiumterapier, uppföljning av sköldkörtel, hjärntumör och intensivövervakning finns på adressen
Paciusgatan 21, 4:e våningen.
 
En av bröstcancerskötarnas mottagningar finns på Paciusgatan 19 (Allergihuset).

Postadress
PB 308, 00029 HUS

Polikliniken för gynekologiska cancersjukdomar finns på adressen
Kvinnokliniken
Haartmansgatan 2,
1:a våningen

Postadress
PB 140, 00029 HUS


Kontakter med polikliniken
Tidsbokning och förfrågningar: vardagar kl. 9–12, 09 471 76172, Fax 09 471 74247
Bröstcancerpatienters symptomtelefon: vardagar kl. 8–16, 09 471 74241
 
Kanslierna för våningarnas polikliniska mottagningar betjänar på vardagar kl. 9–11 och 13–14.
Uro-onkologiska polikliniken 09 471 76929
4:e vån. 09 471 73218
5:e vån. 09 471 73266
6:e vån. 09 471 73271

Fax:
4:e vån. 09 471 74205
5:e vån. 09 471 73267
6:e vån. 09 471 73270


Kontakt till polikliniken för gynekologiska cancersjukdomar


Dagavdelning – Läkemedelsbehandlingar mot cancer

Medicinska behandlingar mot cancer koncentreras främst till Cancercentrums dagavdelning på 2: a våningen i Mejlans tornsjukhus.

Ingång till dagavdelningen finns i huvudaulan i Mejlans tornsjukhus Haartmansgatan 4. Till dagavdelningen kommer du från aulan genom att följa den rosa linjen som börjar efter caféet. Dessutom finns en ingång till dagavdelningen via innergården dit man kommer från Stenbäcksgatan 9 eller Paciusgatan 1.

Päiväosastojen uusi sijainti_sv.jpgPostadress
PB 340, 00029 HUS 
 

Kontakter till dagavdelningen
Sekreterare tfn 09 471 74267 mån–fre kl. 9–10 och 12–13
Fax: 09 471 74269


Avdelningsskötare: Airi Halonen ja Frans Åkerblom
Avdelningsansvariga läkare: Meri Utriainen 4:e vån., Siru Mäkelä 5:e vån., Susanna Mannisto 6:e vån., Petteri Hervonen, Uro-onkologiska polikliniken och Mikko Loukovaara Polikliniken för gynekologiska cancersjukdomar.